ETA-rahoitusmekanismi: Vuosiraportti 2014-2015

Norja tukee ETA-rahoitusmekanismin kautta taloudellisesti tulevaisuuden kasvua ja kehitystä Euroopassa.

Tutkimus- ja innovaatioyhteistyö muodostaa tärkeän osan niistä yli 4000 projektista, jotka vastaanottavat taloudellista tukea, ilmenee ETA- rahoitusmekanismin vuosiraportista.

ETA-rahoitusmekanismin varoista yhteensä 317 miljoonaa euroa on investoitu tälle sektorille.

Lataa: Annual report for the EEA and Norway Grants (eng)

Tänä päivänä ohjelmat rahoittavat yli 4000, vuoteen 2017 käynnissä olevaa projektia. Suurin osa projekteista on edelleen toteutusvaiheessa ja siten mitattavia olevia tuloksia on odotettavissa vuonna 2016 ja 2017.

ETA-rahoitusmekanismi on kuluvalla sopimuskaudella suuruudeltaan 1,8 miljardia euroa ja jakautuu 150 ohjelman ja 16 yhteistyömaan kesken. ETA-rahoitusmekanismin tarkoituksena on vähentää taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta Euroopassa sekä vahvistaa Norjan ja yhteistyömaiden keskinäisiä suhteita.

 


Bookmark and Share