Norsk-Finska Handelsföreningen NOFI:n delegaatiomatka Tromssaan

Onnistunut valtuuskuntamatka tuotti paljon uusia yhteyksiä ja nosti kansainvälisen yhteistyön uudelle tasolle.

Norsk-Finska Handelsföreningen NOFI:n järjestämä delegaatiomatka houkutteli 20 edustajaa mukaansa matkalle kasvavaan ja elinvoimaiseen Tromssan kaupunkiin Pohjois-Norjassa. Matka toteutettiin yhteistyössä Business Oulun kanssa. Jälleen kerran kauppayhdistyksen matkalla todettiin että delegaatiomatka on tärkeä tapa toimia, joka yhdistää suomalaiset ja norjalaiset lisääntyvään vuorovaikutukseen elinkeinoelämässä maiden välillä.

Valtuuskunta kokoontui siirtymään Hurtigrutenin juuri uusitulle laivalle Sptitsbergen.

Valtuuskunta kokoontui siirtymään Hurtigrutenin juuri uusitulle laivalle Sptitsbergen.

Ohjelma käynnistyi paikallisen Kauppakamarin, Näringsföreningen i Tromsøregionen, kokoamalla seminaarilla, jossa toimitusjohtaja Nils Kristian Sørheim Nilsen ja hänen ryhmänsä toivotti valtuuskunnan tervetulleeksi. Sørheim Nielsen kertoi alustuksessaan miten Tromssan kaupunki Pohjois Norjan keskuksena on kehittynyt viime vuosina kausiluonteisesta elämän muodosta vilkkaaksi elinkeinokeskukseksi jossa on jatkuvasti kehittyvä työvoimatarve.

Tromssan ympäristössä ei ole havaittu olevan merkittävästi vaikutusta öljy- ja kaasuteollisuuden viimeaikaisesta laskusta samassa määrin kuin Etelä-Norjassa. Tämä johtunee elinkeinoelämän monimuotoisuudesta ja siitä että painopiste on muilla aloilla. Useita vahvistuvia elinkeinoja, kuten matkailu, elintarvikeala, tutkimustoiminta, äyriäis- ja kalajalostus ja teknologia ovat tänään niitä alueita missä haetaan uutta työvoimaa. "Yhteistyö Norjan ja Suomen välillä on huomattavasti aktiivisempaa pohjoisessa kuin etelässä", Nielsen Sørheim toteaa.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti Suomen Tromssan kunniakonsuli Nina Hjort.

Arktisen elinkeinotutkimuksen, Arctic Economic Counsil (AEC), johtaja Anu Fredrikson työskentelee Arktisen elinkeinoelämän kehittämisen puolesta tehtävänään muun muassa luoda vakaa kehys ja vahvistaa suhteita monipuolisesti Arktisilla alueilla. Hän korosti, että globaalisti toimivien yrityksien lisäksi ovat myös pienet erikoistuneet yritykset AEC:n fokuksessa. Omassa puheenvuorossaan, myös Agenda Pohjois-Norjakehittämisyhteisön johtaja Roger Ingebrigtsen totesi että Pohjois-Norjan alueella toimivista yrityksistä noin 96% ovat pieniä ja työllistävät alle 20 työntekijää. "Pohjoisessa on useita lukumäärältään aloitteita, vienti kasvaa ja talous voi hyvin. Eräs eniten kasvava elinkeino on matkailu", totesi Ingebrigtsen. Hän peräänkuulutti myös yhteistä Suomen ja Norjan strategiaa Pohjoiskalotin ja Arktisen alueen markkinoimiseksi.

Ruotsalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund peräänkuulutti myös kehittyneempää yhteistyöstä Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille. "Suomessa on kansainvälisesti tunnustettua korkeaa teknistä osaamista ja metsäteollisuuden kilpailukyky on palautunut", sanoi Skoglund ja kommentoi edelleen, että suomalaiset toisaalta tarvitsevat apua parantaakseen taitojaan myynnin ja markkinoinnin alueella.

NOFI:n hallituksen jäsen Lise Larsen esitti tutkimustuloksia maidemme keskinäisestä kaupankäynnistä ja totesi että yksi suurimmista esteistä on toistemme tuntemattomuus. Lue koko raportti täältä: www.nofi.fi

Tromssan alueen Kauppakamarin järjestämä elinkeinoelämäseminari.

Tromssan alueen Kauppakamarin järjestämä elinkeinoelämäseminaari.

Informatiivisen ja mielenkiintoisen seminaarin jälkeen valtuuskunta siirtyi tutustumaan Hurtigruten:n uusimpaan ja juuri uusittuun laivaan. Viestintäpäällikkö Stein Lillebo esitteli liiketoimintaa ja erityisesti kasvavaa retkikuntamatkailua lähialueilla ja kauempaakin sekä uusia hybridialuksia jotka aloittavat liikennöinnin vuonna 2018. Valtuuskunta tutustui myöhemmin täysin uusittuun aluksen MS Spitsbergen.

Valtuuskunta tutustui myöhemmin merenpohjarakentamisen johtavaan yritykseen Subsea 7 yksikönjohtaja Yngve Vassmyr:n johdolla. Toimialallaan maailman johtava yritys on menestynyt vaikeissa olosuhteissa urakoitsijana öljyn ja kaasun tutkimuksessa ja käsittelyssä. Yksikönjohtaja Vassmyr antoi myös suoraa tietoa siitä, miten viimeaikainen öljyn hinnan lasku on vaikuttanut yrityksien toimintaan öljy- ja kaasusektorilla. Kustannusrakenteita on uudistettu ja uusia teknologisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja tarvitaan.

Iltatapaaminen Europan pohjoisimmassa olutpanimossa Mack.

Iltatapaaminen Europpan pohjoisimmassa olutpanimossa Mack.

Elintarviketutkimusinstituutti Nofiman tutkimusjohtaja Pirjo Honkanen otti valtuuskunnan vastaan. Viestintäjohtaja Morgan Lillegård kertoi esimerkistä miten Nofima osallistuu elintarviketutkimukseen yhdessä teollisuuden kanssa kehitettäessä innovatiivisia ratkaisuja. Nofima on mukana useassa kansainvälisessä kestävän kehityksen hankkeessa missä muun muassa keskitytään kalan- ja äyriäisjalostuksen sivuvirtojen hyödyntämiseen. Mielenkiintoisena esimerkkinä mainitaan Marealis A/S, joka on kehittänyt verenpainetta alentavan tuotteen äyriäisten kuorista. Tutkimus- ja kehityshankkeissa ovat mukana sekä yliopistot että teollisuus myös Oulusta ja Kuopiosta.

Nofiman yliopistotutkija Sten Siikavuopio kertoi Jäämerelle Lumiravun levinneisyydestä ja tarjosi valtuuskunnan jäsenille makupaloja. Hän korosti että norjalaiset ovat taitavia kalan- ja äyriäisten pyydystämisessä mutta jalostuksessa on vielä paljon opittavaa.

Valtuuskuntamatkan lopuksi järjestettiin vierailun arkkitehtitoimistoon N70° arkitektur jossa esiteltiin Tromssan arkkitehtonisia ratkaisuja joissa huomioidaan kaupungin tulevaa väestönkasvua. Autoton keskusta jossa ihminen on keskiössä ohjaa merkittävästi suunnittelua. Arkkitehti Gisle Løkken iloitsi kestävän kehityksen huomoimista Tromssan kehittämisessä.

Legendaarinen Tromssan silta vie yli Tromssansalmen saaresta mantereelle.

Legendaarinen Tromssan silta vie yli Tromssansalmen saarelta mantereelle.

Teksti: Tua Takasu ja Ane Ahnger


Bookmark and Share