Oslon kunnan korvauspäätös lastensuojelussa olleille lapsille

Oslon kaupunginvaltuusto päätti 3.9.2014 avata uudestaan Oslon kunnan korvauspäätöksen aiemmille lastensuojelussa olleille lapsille jotka ovat altistuneet kaltoinkohtelulle tai hoidon laiminlyönnille.

Korvauksen hakuaika päättyy 31.3.2016.

Lisätietoja korvauspäätöksestä Oslon kunnan verkkosivustolta (norjaksi).


Bookmark and Share