Uusi tutkimusraportti Suomalais-Norjalaisesta kaupankäynnistä

Norjalais-Suomalainen kauppayhdistys NOFI yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa on teettänyt tutkimuksen kaupankäynnistä ja liiketoimintaympäristöstä. Raportti pohjautuu kyselyn tuloksiin ja siinä on kuvattu liikesuhteita, yrityskulttuureja, liiketoimintamahdollisuuksia sekä kaupankäynnin esteitä Norjan ja Suomen välillä.

Lisäksi raportissa on tuloksien pohjalta muodostettu ohjenuora alueilla toimiville yrityksille. Raportin kautta pyritään vaikuttamaan kauppapolitiikkaan ja –tapoihin sekä luomaan aloitteita, joilla tuetaan liiketoiminnan suotuisaa kehitystä Norjan ja Suomen välillä.

Kysely toteutettiin keväällä 2015. Vastaajat olivat markkina-alueella toimivat liiketoiminnan osaajat ja asiantuntijat, joista lähes puolet oli norjalaisia ja runsas puolet suomalaisia. Yhteensä 258 vastaajaa vastasi kyselyyn.

Raportti on luettavissa Norjalais-Suomalaisen kauppayhdistyksen verkkosivustolla


Bookmark and Share