Yhdessä kestävään tulevaisuuteen

New Yorkissa hyväksyttävät uudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet saattavat koko maailman yhteen globaaleihin talkoisiin. Tavoitteet ovat osa määrätietoista suunnitelmaa köyhyyden poistamiseksi maailmasta kestävän kehityksen avulla ennen vuotta 2030.

Norjan pääministeri Erna Solberg osallistuu yhdessä eri valtioiden hallitsijoiden ja päämiesten kanssa historialliseen huippukokouksen, jossa päätetään maailman uudesta kehitysohjelmasta.

Kestävän kehityksen tavoitteet astuvat voimaan vuoden lopussa ja korvaavat YK:n kahdeksan vuosituhattavoitetta vuodelta 2000. Vuosituhattavoitteet ovat olleet menestys haastaessaan kaikki yhteiseen toimintaan köyhyyden poistamiseksi ja kehityksen edistämiseksi. 1990-luvulta asti äärimmäinen köyhyys maailmassa on puolittunut, yhä suurempi osa lapsista käy koulua, yhä harvempi menehtyy malarian, HIV-viruksen/ Aidisin tai tuberkuloosin takia ja suuremmalla osalla ihmisistä on mahdollisuus käyttää puhdasta vettä. Miljoonia elämiä on pelastettu kollektiivisen toiminnan ansiosta.

Vuosituhattavoitteiden keskittyessä köyhyyteen ja kehitysapuun kattavat uudet tavoitteet kestävän kehityksen kaikki eri osa-alueet: ympäristön ja talouden sekä sosiaalisen kehityksen. Tavoitteiden avulla keskitytään entistä enemmän vahvistamaan instituutioita, hyvää hallintoa ja vakautta jotka kaikki ovat tärkeitä tekijöitä köyhyyden poistamisessa ja kestävässä kehityksessä, eritysesti heikoissa valtioissa ja yhteiskunnissa.

Kaikki YK:n 193 jäsenmaata ovat olleet osallisena tavoitteiden suunnittelussa. Sen lisäksi olemme saaneet arvokasta apua kansalaisilta ja elinkeinoelämältä. Norja haluaa korostaa kaikkien maiden vastuuta oman maansa kehityksessä ja universaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Norjan painopisteitä ovat erityisesti koulutus, kansainvälinen terveys, rauhanomainen yhteiskunta ja hyvä hallinto, naisten oikeudet sekä ympäristö, luonnonvarat ja ympäristövastuu ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuus. Myös lapsikuolleisuuden vähentämiseen sekä äitien terveyden parantamiseen halutaan panostaa, niin kuin myös ylikansalliseen oikeuteen terveydenhuoltoon.

Meidän täytyy varmistaa tavoitteiden rahoitus laajasta määrästä eri lähteitä, niin kansallisilta ja ylikansallista, julkisilta ja yksityisiltä ja varmistaa näiden varojen tehokkain käyttö parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme mm. työskennellä julkisen rahoituksen paremman käytön puolesta sekä helpottaa yksityisiä investointeja. Tavoitteiden täyttyminen vaatii innovointia, uusia menetelmiä ja yhteistyötä. Norja haluaa rakentaa edelleen kolmannen kansainvälisen kehitysrahoituskonferenssin toimintasuunnitelman, eli Addis Ababa Agendan, pohjalta.


Bookmark and Share