Oppholds- og arbeidstillatelse

Sist oppdatert: 7.9.2009 // Alle utlendinger, med unntak av nordiske borgere, som har til hensikt å oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder uten å arbeide, må ha oppholdstillatelse. Det er spesielle regler for borgere fra EØS-land.

Nærmere om arbeids- og oppholdstillatelser finnes på: www.udi.no.


Bookmark and Share