Det er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen.

Les mer

Endringer i pass-bestemmelsene innebærer at alle som søker norsk pass etter 7. april 2010 må møte opp ved Norges ambassade i Helsingfors. Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengenavtalens krav om at det skal være obligatorisk med biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på ambassaden betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.

Les mer

1. september 2006 trådte en ny Lov om statsborgerskap i kraft.

Les mer

Kontakt konsulatseksjonen ved ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Les mer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Les mer