Norsk pass

Kontakt konsulatseksjonen ved ambassaden eller nærmeste norske konsulat.


PERSONLIG OPPMØTE

Alle som vil søke om pass, skal møte personlig på ambassaden i Helsingfors, andre norske ambassader eller hos Politiet i Norge.

Merk:

 • Barn under 12 år kan søke om pass fra konsulatene. Personlig oppmøte er fremdeles påkrevd.
 • Ambassaden tar bilde av søkere over 12 år.
 • Passgebyr kan kun betales med betalings-/kredittkort (VISA, MasterCard).

FØLGENDE SKAL MEDBRINGES:

For voksne:

 • Nåværende pass. Dersom passet utløp for mer enn 3 måneder siden, skal det også medbringes en oppdatert attest fra det Magistraten hvor statsborgerskap fremgår samt gyldig norsk førerkort eller annet like sikkert identitetskort påført bilde og fødselsnummer.
 • Passgebyr: EUR 52 / barn under 16 år EUR 31 
 • Evt. navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring
 • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer). Mer info
 • Oppdatert attest «utdrag ur befolkningsdatasystemet» fra Magistraten

For barn under 18 år skal det - i tillegg til ovennevnte - også medbringes:

 • Fødsels-/dåps-/navneattest som viser begge foreldres navn (Utdrag ur befolkningsdatasystemet)
 • Begge foreldres pass
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar skal møte sammen med barn under 18 år. Den som møter, skal legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må fullmakt samt legitimasjon (fortrinnsvis pass) fra den som ikke møter, medbringes. Fullmakt
 • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse, eller avtale) for barn skal dokumenteres (f.eks. separasjonsbevilling).
 • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.

For barn under 12 år skal det - i tillegg til ovennevnte - også medbringes:

 • Passfoto. Mer info (last ned "Kvalitetskrav til fotografier i pass" til høyre på siden.)

Passets varighet:

Voksenpass:

10 år

Barn mellom 10 – 16 år:

5 år

Barn mellom 5-10 år:

3 år

Barn under 5 år:

2 år


Behandlingstid for pass-søknad er ca.1-2 uker.Bookmark and Share