Vigsel

16.4.2015 // Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett. Men det er mulig for norske statsborgere å gifte seg i Finland.

Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves: Det er norsk folkeregister som står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås).

Brudefolkene må ta kontakt med folkeregisteret på sitt (tidligere) hjemsted i Norge.

En oversikt over norske utenriksstasjoner med myndighet til å foreta vigsel og registrere partnerskap finnes på http://www.landsider.no/tips/vigsel/.


Bookmark and Share