Landinformasjon

Diplomatiske forbindelser mellom Finland og Norge ble opprettet 6. april 1918. Forholdet mellom Finland og Norge er meget godt. Den bilaterale kontakten er tett på de fleste sektorer innen politikk, forsvar, kultur og i næringslivet. Ifølge foreløpige tall fra SSB var Finland i 2014 Norges 12. største handelspartner på import og den 13. største på eksport av varer. Samhandelen med varer og... Les mer

Politisk system:   Republikk, parlamentarisk demokrati. Statsoverhode:   Sauli Niinistö tiltrådte som landets 12. president 1.3.2012. Regjeringssjef:   I påvente av at ny regjering utnevnes etter riksdagsvalget 19. april er det statsminister Alexander Stubb (Samlingspartiet), som leder en koalisjonsregjering bestående av Samlingspartiet, Socialdemokraterna (SDP), Les mer

Finland har i stor grad samme type lovgivning som Norge når det gjelder samfunnsansvar, og de sentrale folkerettslige instrumenter på området er ratifisert. Det er høye forventninger til at bedrifter og offentlige organisasjoner tar hensyn til sosiale konsekvenser av sin virksomhet. Finland har lange tradisjoner når det gjelder arbeidstakerrettigheter, arbeidstakerbeskyttelse og milølovgivning.... Les mer

Finsk økonomi er fortsatt en av de svakeste i euroområdet. Lavkonjunkturen har vist seg å vare lenger enn forventet. Den finske økonomien viste nedgang i 2013, og hentet seg kun forsiktig inn med 0,1% vekst i 2014, ifølge foreløpige beregninger fra Finansdepartementet. Gitt at økonomien i euro-området gradvis ser ut til å hente seg inn igjen, og at rentenivået fortsatt vil ligge lavt, anslås en... Les mer