Generell informasjon

3.3.2015 //

Offisielt navn:   Republikken Finland
Hovedstad:  Helsingfors
Største byer: Helsingfors (inkl. Esbo og Vanda) 1 mill. innb.,  Tammerfors (209.000),  Åbo (175.000), Uleåborg (137.000).
Språk: Finsk (91%), svensk (5,5%)
Flateinnhold:   338.000 km2
Folketall: 5,3 mill.
Befolkningsvekst:  0,3%


Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
FN, OSSE, EU, OECD, Europarådet, Nordisk Råd, Østersjørådet, Arktisk Råd, Barentsrådet.
Helsinki Commission har hovedsete i Helsingfors. IMOs  regionale kontor for de baltiske og nordiske stater og FNs universitet (World Institute for Development, Economics Research) er lagt til Helsingfors.

 


Bookmark and Share