Norja Suomessa

Innovation Norway edistää alueellista kehitystä ja yritysten innovatiivisuutta koko Norjassa sekä profiloi Norjaa ulkomailla. Lue lisää

NOFI on yli 25 vuoden ajan ollut tärkeä tapaamispaikka norjalaisille ja suomalaisille elinkeinoelämän toimijoille, joilla on intressejä Norjassa ja/tai Suomessa. Lue lisää

Vuonna 1906 perustetun Den Norske Forening i Finland r.f. (DNFF) tehtävänä on koota yhteen norjalaisia, norjansukuisia ja heidän lähiomaisiaan. Tutustu yhdistyksen toimintaan. Lue lisää

NIB

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos NIB rahoittaa kilpailukykyä vahvistavia ja ympäristöä parantavia hankkeita. Lue lisää

Pohjola-Nordenin tärkein tehtävä on pohjoismaisen yhteistyön edistäminen ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa. Lue lisää

Globalskolen

Globalskolen antaa verkkoperusteista täydentävää opetusta norjan kielessä, yhteiskuntatieteissä sekä uskonnossa, elämänkatsomuksessa ja etiikassa (RLE) oppivelvollisuusikäisille norjalaislapsille, jotka asuvat ulkomailla. Lue lisää

Kuva: Norgesskolen.

Norgesskolen on tarkoitettu 9-18-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat norjalaisia tai joiden sukujuuret ovat Norjassa. Lue lisää