NIBNIB

Pohjoismaiden Investointipankki NIB

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos NIB rahoittaa kilpailukykyä vahvistavia ja ympäristöä parantavia hankkeita.

Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja ja takauksia kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB keskittyy lainanannossaan seuraaviin liiketoiminta-alueisiin:

  • Energia ja ympäristö;
  • Infrastruktuuri, liikenne ja televiestintä;
  • Teollisuus ja palvelut;
  • Kansainväliset rahoituslaitokset ja pk-yritykset.

NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta. NIB analysoi erityisesti projektien suoria ja epäsuoria vaikutuksia kilpailukykyyn ja ympäristöön.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.

NIB hankkii luotonannossaan tarvitsemansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. NIBin joukkovelkakirjalainoilla on paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus.


Bookmark and Share