Tarvitsetko viisumin vai oleskeluluvan?

Joidenkin maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin voidakseen vierailla Norjassa korkeintaan 90 päivää. Kaikkien niiden, jotka aikovat oleskella Norjassa yli 90 päivää, on hankittava oleskelulupa. Jos tarkoituksenasi on tehdä työtä Norjassa, tarvitaan monissa tapauksissa myös oleskelulupa, vaikka oleskelun pituus olisi alle 90 päivää.

Norjan Ulkomaalaishallitus (Utlendingsdirektoratet eli UDI) vastaa viisumia ja oleskelulupaa koskevista hakemuksista ja hallituksen kotisivustolla on paljon tarpeellista lisätietoa asiasta.

Hakemukseen liittyvä vaatimus asian dokumentoinnista voi vaihdella paikasta toiseen. Siksi on tärkeää tiedustella hakemuksen käsittelevästä ulkomaan edustustosta, liittyykö hakemukseen muita kuin UDI:n luettelemia vaatimuksia.

Jos lähetät hakemuksesi johonkin Norjan ulkomaan edustustoon, suosittelemme, että rekisteröit hakemuksesi UDI:n hakemusportaalissa. Sivustolla voit myös suorittaa maksun hakemuksesta ja sopia ajan lisädokumentaation toimittamiseksi kyseiseen ulkomaan edustustoon.

Ulkomaan edustustoon on saavuttava sovittuna ajankohtana ja mukana on oltava kaikki vaadittavat asiakirjat. Jos et tuo mukanasi kaikkia asiakirjoja, joudut tilaamaan uuden ajan puuttuvien asiakirjojen toimittamista varten. Edustusto ei ota vastaan vain osittain täytettyjä hakemuksia. Edustusto lähettää ilmoituksen päätöksestä käsiteltyään hakemuksen.

Kaikki viisumia tarvitsevat henkilöt, jotka aikovat vierailla Schengenin alueella (ja Norjassa) ovat velvollisia hankkimaan voimassaolevan sairausvakuutuksen. Tarkista asia kyseisen ulkomaan edustuston kotisivustolta, joilla on lisätietoja hyväksytyistä vakuutusyhtiöistä. Ilman voimassaolevaa vakuutusta sinulle ei voida myöntää viisumia paitsi siinä tapauksessa, että sinulle myönnetään poikkeuslupa vakuutuksen hankkimista koskevasta vaatimuksesta. Muutoin suosittelemme kaikkia, jotka aikovat vierailla Norjassa, hankkimaan voimassaolevan matka- ja sairausvakuutuksen ennen matkalle lähtöä.

Muista, että vaikka sinulle olisikin myönnetty viisumi, rajaviranomaiset voivat kieltää matkustamisen Norjaan, jos et rajan ylittämishetkellä täytä viisumia koskevia ehtoja. Näin voi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että et pysty dokumentoimaan rajaviranomaisille, että sinulla on mukanasi riittävästi rahavaroja Norjassa oleskelua varten.


Bookmark and Share